Wynagrodzenie Kancelarii

Kancelaria przyjmuje klientów: od poniedziałku od piątku w godz. 08.00 – 16.00, a także w weekendy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Wynagrodzenie

Koszty udzielonej pomocy prawnej ustalane są indywidualnie z Klientem - w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wynagrodzenie za wykonaną przeze mnie pracę uzależnione jest od rodzaju, stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.

Kancelaria stosuje w zależności od potrzeb klienta różne systemy rozliczeń:

  • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną,
  • system negocjacji – wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem

Klient, przed powierzeniem sprawy do prowadzenia, jest wyczerpująco informowany również o wszelkich innych kosztach związanych z daną sprawą